Welkom op de website van basisschool De Leilinde

   Mijn naam is Marius Wouters en ik ben directeur van basisschool "de Leilinde".
   Ik heet u welkom op de site van onze school die kernachtig het motto: "KLASSE" voert.
   Dat staat voor   Kindgerichte zorg,
                                        Leren voor de toekomst,
                                          Aandacht voor verschillen
                                             Sfeervol en plezierig schoolleven,
                                               Samen sterk
                                                  Enthousiaste en deskundige leerkrachten

 
 Onze naam, De Leilinde, is een verwijzing naar onze doelstellingen: We willen dat onze leerlingen overvloedig en breed kunnen uitgroeien, samen met anderen, rekening houdend met elkaar en elkaar ondersteunend.
Als rooms-katholieke school verwachten wij van onze leerkrachten dat zij de grondslag van de school onderschrijven. We leren onze kinderen om met respect om te gaan met culturen, levensbeschouwingen en de natuur. Ook kinderen met een andere levensovertuiging zijn op onze school welkom mits hun ouders de doelstellingen van onze school respecteren.

Ik wens u, namens alle teamleden, veel kijk- en leesplezier en u kunt voor uw vragen terecht bij
mwouters@kempenkind.nl.